Bøger / faglitteratur

Den levende vekselvirkning : Grundtvig, Kold og undervisningen i dag


Beskrivelse


Forsøg på at formulere Grundtvig og Kolds pædagogiske programerklæringer i en mere nutidig og teoretisk forstand.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. jan. 2003

af

af

Hans Michelsen

d. 28. jan. 2003

Den voldsomme udvikling i produktionen af ny viden sætter den traditionelle faglighed i skolen under pres, og der er til stadighed en diskussion af skolens fag og pædagogik. Iflg. forf. er kvalitet i undervisning lig med dens bestræbelse på, at mennesket i dets daglige liv kan forbinde intellekt og følelse, viden og sanselighed i en levende vekselvirkning. Denne vekselvirkning er samtalen mellem elev og lærer, hvor begge har så meget respekt, at de ved at lytte kan lære af hinanden. Dansk skole- og højskoletradition har sin oprindelse i Grundtvig og Kold, som altid i denne sammenhæng nævnes sammen. Grundtvig formulerede ikke en egentlig pædagogisk teori, men hans tanker blev udmøntet af Chr. Kold. Disse tanker kan ikke uantastet gentages i dag; de skal gøres nutidige, og skolen og lærerne må sprogliggøre det grundtvig-koldske i en mere teoretisk forstand, hvad bogens analyse af friskolernes hjemmesider så tydeligt viser er nødvendigt. Bogen, der indeholder en grundig gennemgang af skolelove, debatoplæg m.v. samt en glimrende indføring i Grundtvigs og Kolds tanker, viser, at forholdet mellem lærer og elev er grundlæggende for at kunne forstå undervisningens væsen.


Folkeskolen

Årg. 120, nr. 13 (2003)

af

af

Thorkild Thejsen

Årg. 120, nr. 13 (2003)


Kristeligt dagblad

d. 17. juni 2003

af

af

Mikael Holt

d. 17. juni 2003


Efterskolen

Årg. 35, nr. 15 (2003)

af

af

Arne Ørtved

Årg. 35, nr. 15 (2003)