Bøger / faglitteratur

Den moderne by


Beskrivelse


Om de moderne byers udvikling fra midten af 1800-tallet.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Hans Michelsen

2007

Bogen henvender sig til fag- og lokalhistorikere og andre med interesse i, hvordan den moderne by er opstået i perioden fra ca. 1860 og frem til i dag. Den moderne by er del af en proces, hvor rollen mellem land og by blev byttet om.

Da bogen rummer 12 indlæg fra et seminar om byrummets forandring (2003) er der en ujævnhed i emner og beskrivelser. De går fra det teoretiske forskningsoverblik over kirkegårdens historie til livet på Københavns Rådhus, men de er alle med til at sammensætte et kalejdoskopisk billede af den moderne by. Læseren præsenteres også for artikler om byplaner og hverdagsliv ved Køge Bugt samt om fagbevægelsens kamparenaer. Den alsidigt sammensatte forfatterkreds består af historikere, en kunsthistoriker, to geografer og tre etnologer.

Dette er 3. bind i serien Danske bystudier. Supplerende oplysninger kan også findes på www.byhistorie.dk med bl.a. den digitale byport.

Bogen indeholder interessante nedslag i de temaer, der danner den moderne by og den samler udviklingen op. Den velillustrerede fremstilling er yderst veldokumenteret samt forsynet med resumeer på engelsk. Det afsluttende kapitel behandler bypolitik i Danmark efter 1960.


Journalen

årg. [18], nr. 2 (2008)

af

af

Kim Furdal

årg. [18], nr. 2 (2008)


Historisk tidsskrift

Bd. 107, hft. 2 (2007)

af

af

Caspar Jørgensen

Bd. 107, hft. 2 (2007)


Nord nytt

2007, nr. 102

af

af

Poul Porskær Petersen

2007, nr. 102


Historie

2007, nr. 2

af

af

Poul Sverrild

2007, nr. 2