Bøger / faglitteratur

Den multikulturelle skole - integration og sortering


Beskrivelse


En undersøgelse af de etniske minoriteters betingelser i folkeskolen set i et sociologisk og kulturteoretisk perspektiv fra hverdagen på to flerkulturelle folkeskoler.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. mar. 2006

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 8. mar. 2006

Bogen, der er en omskrevet udgave af forfatterens ph.d.-afhandling til en letlæst og veldisponeret fremstilling, sammenholder et feltarbejde med iagttagelser og interviews med lærere og elever på to skoler med mange minoritetselever med især udenlandske forskningsrapporter om undervisning i multikulturelle sammenhænge. Med afsæt i den opfattelse, at skolen altid har fungeret både til identitetsmæssig, kulturel og sproglig integration og til sortering af eleverne efter mere eller mindre udtalte normer, påvises det, at elever fra etniske minoriteter i dagens folkeskole på en række områder gives unødigt vanskelige betingelser for at få udbytte af skolens undervisning. Bogens analyser af og overvejelser over integrationsbegrebet, tosprogethed, danskhed overfor anderledeshed, pædagogiske og kulturelle koder, sprog og kultur som kapital, nationale projekter overfor globalisering, sortering og modkultur mod sortering sætter genkendelige hverdagsoplevelser og -synspunkter/fordomme i en større pædagogisk og sociologisk sammenhæng. Bogen giver ingen pædagogiske anvisninger, men et afsluttende kapitel skitserer nogle forslag til en forbedret praksis med det grundsyn, at tosprogethed er en ressource og ikke et handicap. Bogen kan kvalificere den pædagogiske debat og give anledning til refleksioner over egen praksis både for undervisere og for beslutningstagere.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 49 (2006)

af

af

Gunnar Green

Årg. 123, nr. 49 (2006)


Salt

Årg. 15, nr. 3 (2006)

af

af

Lars Ploug

Årg. 15, nr. 3 (2006)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2007, nr. 3

af

af

Niels Kryger

2007, nr. 3