Bøger / faglitteratur / grammatikker

Den nødvendige grammatik : en kort oversigt


Beskrivelse


Indføring i grammatikkens grundlæggende begreber og sprogets mindste byggesten: morfermer, begrebet ord, ordklasser, sætningsled, sætninger og hele tekster med syntaksanalyse.