Bøger / faglitteratur / love

Den nye persondataret : forordning 2016/679 om databeskyttelse : lov 502/2018 om databeskyttelse


Beskrivelse


Persondataforordningen, 2016/679, ændrer dansk persondataret på mangfoldige måder. Den medfører nye krav til de dataansvarlige myndigheder og virksomheder, samt til databehandlerne. Forordningen skaber nye muligheder for borgerne. Den store betydning, som personoplysninger har overalt i samfundet, bliver i det hele taget klargjort. Dette gælder nationalt, i EU og internationalt. Sanktioneringen af regelbrud er væsentligt øget. I bogen gennemgås forordningen og de forskellige reglers betydning omtales. Herudover beskrives persondatarettens historie op til forordningen, den betydning forordningen vil få for danske retsforhold, og der reflekteres om fremtiden efter 2018. Som et appendiks er medtaget en omtale af den anden del af persondataretsreformen, direktiv 2016/680; politipersondataretsdirektivet.

Anmeldelser (2)


Erhvervsjuridisk tidsskrift

2017, nr. 1

af

af

Hanne Marie Motzfeldt

2017, nr. 1


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 14 (2017)

af

af

Mads Bryde Andersen

Nr. 14 (2017)