Bøger / faglitteratur

Den politiske historie om Den Økonomiske og Monetære Union


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. aug. 2005

af

af

Kent Skov

d. 5. aug. 2005

Den tidligere nationalbankdirektør har gennem hele sit virke interesseret sig for den danske økonomi i europæisk perspektiv og tog aktiv del i det langstrakte projekt omkring etableringen af den økonomiske og monetære union. EH giver en kronologisk gennemgang fra de første tilnærmelser i 50'erne til det meget udbyggede handels- og valutasamarbejde vi kender i EU i dag. Denne udvikling har ikke fulgt en lige vej, men beskrevet en kompliceret vej fuldt af fejlslagne projekter, blindgyder og magtkampe. Den første fase gik på at etablere et mere vidtgående samarbejde, der havde til formål at neddæmpe nationalismen ved et forpligtende økonomisk samarbejde og derved undgå krig eller andre åbne magtkampe i Europa, der kunne destabilisere freden. Senere har målet været at fremme velfærden og at etablere en stærk global region. EH beskriver denne udvikling med inddragelse af både de politiske og økonomiske forhandlinger og aftaler mellem stormagterne og de indimellem modstridende interesser, der har ligget til grund for forløbet over de forskellige faser. Bogen giver således et godt samlet og relativt tilgængeligt overblik over en del af EUs nyere politisk-økonomiske historie. Afslutningsvis samler EH op i et konkluderende kapitel med en kort status på situationen lige nu inden for de mest betydningsfulde områder.