Bøger / faglitteratur

Den sårbare inklusion : diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. mar. 2014

af

af

Hans-Christian Uth

d. 25. mar. 2014

For praktikere i dagtilbud, fritidstilbud og på skoleområdet. Bogen kan både fungere som refleksionsgrundlag og som inspirationskilde, og den kan anvendes som opslagsbog.

Bogens titel dækker over, at inklusionsbestræbelserne i sig selv er en sårbar proces, og at alle, som indgår i processen, kan være i sårbare positioner. Bogen er struktureret i to hoveddele: En del, som beskriver børn i vanskeligheder og den eventuelle diagnosticering af dem. Anden del beskriver det inkluderende arbejde og betingelserne for det. Således er bogen en brobygger mellem forskningsgrundlaget og praksisudfoldelsen. Den rummer et væld af oversigter, cases, diagrammer, opmærksomhedspunkter og inspirationsbokse. Sproget er fagligt korrekt men let tilgængeligt. Hvert afsnit afsluttes med en opsummering og en litteraturliste for dem, som ønsker at fordybe sig. Bogen rummer udførlig indholdsfortegnelse og afsluttes med en tematisk opdelt supplerende litteraturliste.

Den efterhånden righoldige litteratur om inklusion har hidtil ikke rummet en praksisnær, men fagligt velfunderet beskrivelse af dilemmaerne omkring - og betingelserne for - inklusionsarbejde på børneområdet.

En væsentlig udgivelse som bygger bro mellem forskning og praksis.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 7. aug. 2014

af

af

Christina Krolmer

d. 7. aug. 2014