Bøger / faglitteratur

Den sociale smeltedigel


Beskrivelse


Tendenserne i skoleudviklingen gennemgås, om den danske tradition for folkeskolen for alle samfundslag, om den fælles folkeskole kan overleve i en tid med voksende individualisering m.m.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. jan. 2009

af

af

Jytte Bræmer

d. 13. jan. 2009

Den brede debatbog om udviklingen af den danske folkeskole og dets betydning for samfundets sammenhængskraft bør interesse alle med interesse for samfundsudviklingen, og i sagens natur især lærere og politikere.

Forfatteren er dybt bekymret over den danske skoleudvikling. Den fælles folkeskole er forudsætningen for en demokratisk dannelse, og den udfordres i disse år af bl.a. stigende individualisering. Den fælles folkeskole, der historisk set er blevet et opgør mod tidligere tiders opdeling af en skole for de privilegerede og en skole for almuen, er under pres og er efter forfatterens mening på vej tilbage til fortiden. Det har skræmmende perspektiver, da undersøgelser klart viser, at i klasser med socialt blandede elever klarer elever med ressourcesvag baggrund sig klart bedre i uddannelsessystemet. Den blandede folkeskole er således med til at fremme den sociale mobilitet og til at bryde den negative sociale arv. Forfatteren sætter det historiske perspektiv på og gennemgår tendenserne i skoleudviklingen, illustreret løbende via små personlige cases, hvor mennesker fortæller om, hvordan deres skoleforløb og -tilhørsforhold har præget deres udvikling. Bogen er lettilgængelig, bekymret uden dog at være en dommedagsprofeti, en bog der appellerer til fælles omtanke og ansvar for at imødegå udviklingen af et socialt skævt samfund.

Forfatterens seneste bog Den nye ulighed, 2007 vakte stor opmærksomhed, da den udkom.

Markant debatbog om den danske folkeskole, der bør have appel til en bred målgruppe.


Undervisere.dk

Årg. 3, jan. (2009)

af

af

Tonny Hansen

Årg. 3, jan. (2009)


Boligen

Årg. 76, nr. 3 (2009)

af

af

Regnar M. Nielsen

Årg. 76, nr. 3 (2009)


Weekendavisen

d. 30. jan. 2009

af

af

Frede Vestergaard

d. 30. jan. 2009


Politiken

d. 24. jan. 2009

af

af

Poul Anders Aarøe Pedersen

d. 24. jan. 2009


Danske kommuner

Årg. 40, nr. 9 (2009)

af

af

Knud Aarup

Årg. 40, nr. 9 (2009)