Bøger / faglitteratur

Den sociologiske metodes regler


Beskrivelse


Den sociologiske metodes regler (Les règles de la méthode sociologique) udkom første gang i 1895 og hører - bl.a. sammen med andre af Émile Durkheims værker - til blandt de grundlæggende og uomgængelige klassikere inden for samfundsvidenskaben. Med bogen forsøger Durkheim at formulere et antal egentlige metodeprincipper, som ifølge ham bør iagttages ved studiet af den slags samfundsmæssige fænomener, han kalder ’sociale kendsgerninger’. Hermed mener han de overindividuelle sociale lovmæssigheder og funktionssammenhænge som konstituerer et samfund og gør det til andet og mere end summen af dets borgere. Durkheim nøjes selvfølgelig ikke med alene at fremlægge sine teoretiske overvejelser i forbindelse med formuleringen af reglerne. Bogen igennem giver han konkrete eksempler på deres anvendelse ved observation og analyse af sociale fænomener som fx arbejdsdeling, retsforhold, kriminalitet og familiemæssige forhold. Den sociologiske metodes regler er forsynet med en introduktion af lektor Gorm Harste, Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Oversat fra fransk efter Les Règles de la méthode sociologique af Esbern Krause-Jensen.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. feb. 2000

af

af

Lone Thaarup

d. 23. feb. 2000

Den franske filosof og sociolog E.D. levede fra 1858-1917. Han voksede op i en ortodoks jødisk familie, hvor man forventede at også han skulle blive rabbiner som sin far og flere led før ham. Det blev imidlertid pædagogik og samfundsvidenskab, der blev hans felt. Den foreliggende bog er fra 1895 og fremtræder som en revideret udg. af den danske oversættelse fra 1972 med titlen Den sociologiske metode.Den er et af hans hovedværker, og en klassiker indenfor sociologien, idet han her søgte at opstille metoder til at afdække almene, sociale lovmæssigheder og funktionssammenhænge. E.D. betragtede de sociale fakta som havende en tingslig karakter og at sociologien dermed kunne afdække strukturer og lovmæssigheder i den sociale orden på linie med fx fysikernes forskning indenfor naturvidenskaben. Bogen formulerer metodens regler og giver derudover konkrete eksempler på deres anvendelse ved observation og analyse af en lang række sociale fænomener indenfor arbejde, jura og familie. Bogen er forsynet med et righoldigt noteapparat i form af introduktion til forfatterskabet, forord til begge danske udgaver, indledning, noter m.v. En klassiker, som fortsat er relevant og interessant for den kyndige og vidende læser.


Politiken

d. 27. maj 2000

af

af

Steen Nepper Larsen

d. 27. maj 2000


Chaos

Nr. 38 (2002)

af

af

Tove Tybjerg

Nr. 38 (2002)