Bøger / roman

Den sorte hånd og andre dramaer i verdenshistorien


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 2002

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 16. apr. 2002

Bogen er ill. med fotos og tegninger og består af en række dramatiske begivenheder 1914-45, som er kalejdoskopisk udvalgt efter, at de skal være spændende, interessante og have en grad af afgørende historisk betydning. Fx Sarajevo 1914, Den røde Baron, mordet på Rasputin og Trotzky, Rigsdagsbranden og Dunkerque. Hver episode behandles over 2-7 sider, så det er begrænset, hvor dybt der graves i sammenhænge og forløb. Nogle steder er fremstillingen da også så kortfattet, at det påvirker både overblik og atmosfære. Men episoderne er dog alle spændende og kan anvendes som appetitvækker til historiebogen. Til slut findes et teksttungt afsnit, hvor man gennemløber perioden i årstal. I forløbet er her indføjet en del kuriøse episoder, hvoraf nogle grænser til det tragikomiske og andre virker ret makabre. Men virkemidlerne forekommer dog på mig en smule skurrende, når man snart skal more sig over en episode fra Hitlers barndom, snart rystes over en KZ-chefs lystmord på småbørn som led i familieunderholdningen. Bogen afsluttes med en bibliografisk rudimentær litteraturliste mest med sværere ældre titler fra 1960-70, samt et register med en del intetsigende stikord og personindførsler skiftevis under fornavn, efternavn eller militær rang. Fra 13 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 2002

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 16. apr. 2002

Her bringes historiske beretninger fra perioden 1914-1945 udvalgt efter, at der er en spændende, interessant historie at fortælle, som har haft en vis form for afgørende betydning - og det er fængslende læsning. På de første 70 sider bringes 12 historier i kronologisk rækkefølge startende med mordet i Sarajevo 1914, hvordan USA kom med i 1. verdenskrig, mordene på Rasputin og Trotsky, "Den Røde Baron" og afgørende historier inden starten på 2. verdenskrig. Mange af beretningerne er hentet fra større værker og omskrevet i et letlæselig dansk, som gør dem tilgængelige for elever fra 5. klasse. Bogen har samme intention som De så det ske. Den supplerer fint Skyttegrave & billedskærme (01/03). Der er få men relevante s/h-fotos eller tegninger. Selvom teksten er sat med forholdsvis store typer, kan den godt sine steder virke kompakt. Selve bogens blikfang med sort baggrund og konturen af en hånd skal nok fange den potentielle læser. Bagest er der en udbygget litteraturliste med oplysninger om, hvornår eleven skønnes at kunne læse bogen. Derudover et rimeligt stikordsregister. Til almindelig interesselæsning eller som igangsætter til et historisk forløb om de 2 verdenskrige, den russiske revolution mv.


Folkeskolen

Årg. 119, nr. 39 (2002)

af

af

Hans Erik Berthelsen

Årg. 119, nr. 39 (2002)