Bøger / faglitteratur / bibliografier

Den tomme stat : angst og ansvar i dansk politik 1848-1864


Beskrivelse


Om baggrunden for den katastrofale krig i 1864. Med portrætter af de vigtigste aktører, som beskrives socialt, kulturelt og politisk inden for de 5 netværk, hvis mod- og medspil dominerede det politiske liv; Sorøfolkene, Helstatspolitikerne, De nationalliberale, Bondevennerne og kongen Frederik 7.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. nov. 2011

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 9. nov. 2011

Bogen henvender sig primært til historikere og interesserede i Danmarks historie 1848-1864.

Perioden 1848-1864 er enestående i Danmarks historie og endte med nederlaget i 1864. Hvem havde ansvaret for dette forløb? Titlen refererer til det synspunkt, at den danske stat forstået som konge, regering og parlament manglede forudsætningerne for at udnytte givne handlemuligheder bedst muligt for landets opretholdelse og udvikling. Bogen beskriver baggrunden herfor ved at fokusere på 5 netværk og personerne, som havde ansvaret for det politiske forløb: de gamle nationale (Sorø-netværket), de gamle antinationale (helstatspolitikerne), de nye nationale (de nationalliberale), de nye antinationale (bondevennerne) og Monarken Frederik 7. Forfatteren er historiker og tidligere lektor ved Københavns Universitet.

Flere bøger beskæftiger sig med treårskrigen og krigen i 1864, hvorimod der udover generelle danmarkshistorier ikke findes meget nyt om perioden imellem og de politiske forhold, der gjorde sig gældende. Nævnes kan Lorenz Rerups Slesvig og Holsten efter 1830, 1982, og Erik Møllers Helstatens fald i 2. bind, 1974, og Niels Neergaards Under Junigrundloven, 1892-1916, genoptrykt 1973 i 3 bind.

En kompetent videnskabelig historisk analyse af baggrunden for krigen i 1864, med fokus på hovedpersonerne i det politiske forløb.


Politiken

d. 24. dec. 2011

af

af

Steffen Heiberg

d. 24. dec. 2011


Weekendavisen

d. 13. jan. 2012

af

af

Ulrik Langen

d. 13. jan. 2012


Kristeligt dagblad

d. 15. nov. 2011

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 15. nov. 2011


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 192 (2012)

af

af

Axel Moos

Nr. 192 (2012)


Kritik

Årg. 45, nr. 204 (2012)

af

af

Steen Bo Frandsen

Årg. 45, nr. 204 (2012)


Militært tidsskrift

Årg. 141, nr. 2 (2012)

af

af

Michael H. Clemmesen

Årg. 141, nr. 2 (2012)


Sønderjysk månedsskrift

2012, nr. 8

af

af

Hans Schultz Hansen

2012, nr. 8


K & K

Årg. 40, nr. 114 (2012)

af

af

Carsten Juhl

Årg. 40, nr. 114 (2012)