Bøger / faglitteratur

Den utrolige sandhed


Beskrivelse


Med udgangspunkt i egne oplevelser og research afdækkes sandheden om åndeverdenen og der gives konkrete tegn og eksempler på at åndeverdenen eksisterer.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Ellen Lind Jensen

2006

Gordon Smith fortæller i denne bog om en lang række paranormale oplevelser og seancer, han har haft i sin egenskab af spiritistisk medie. Gordon Smith har kontakt med den åndelige verden og kan stille sig til rådighed som formidler fra afdøde til deres levende slægtninge og pårørende. Ofte er det dybt sørgende mennesker, der kontakter ham med deres sorg og bekymring for den afdøde. Gordon Smith beder altid klienten om ikke at fortælle noget som helst om den afdøde, og typisk vil ånden komme med oplysninger, som han ingen som helst mulighed har haft for at kende til på forhånd. I reglen går klienten glad og beroliget fra seancen. Forfatterens ærinde med bogen er at afdramatisere den spiritistiske kontakt og i det hele taget fænomener med ånder. Han forklarer, hvordan kontakten opleves og hvordan forskellige fænomener er mulige. Han gør meget ud af at aflive myter omkring det spiritistiske. Han behandler en række aspekter af disse fænomener så som liv efter døden, helvedesforestillinger, forskellige former for spøgelser og ånder, ud-af-krop-oplevelser, reinkarnation etc. God struktur i bogen og fin balance mellem det informative og mere sensationsprægede. Den må have interesse for samme publikum som læser Marion Dampier-Jeans's selvbiografier og andre bøger fra åndernes verden.