Bøger / faglitteratur

Dengang Danmark blev moderne eller Historien om den virkelige danske utopi


Beskrivelse


Med afsæt i Henning Fonsmark: Historien om den danske utopi, 1990, diskuterer og forsvarer forfatteren "den danske model", som ses afspejlet i næsten alle centrale politiske bevægelser siden slutningen af 1700-tallet.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. sep. 1998

af

af

Bjørn Ulrik Larsen

d. 25. sep. 1998

Claus Bjørn, universitetslektor, er forfatter til en lang række bøger om historiske emner, senest 1848. Borgerkrig og revolution (98/20). Bogen her udkommer i en serie kortfattede, letforståelige og kvalitetsprægede debatbøger om aktuelle eller centrale temaer i den danske samfundsdebat. Med reference til Henning Fonsmarks veloplagte og tirrende bog: Historien om den danske utopi (1990), men med en mere positiv præget holdning, beskriver og diskuterer Bjørn her den den danske utopi, den danske demokratimodel og den danske identitet. Mens Fonsmark tager afsæt i 1945, går Bjørn tilbage til 1788 - og han kommer godt rundt: Landboreformerne, krigene i 1848 og 1864, reformer i retsvæsenet, Grundtvig, de fire gamle politiske partier, andelstanken, arbejdsmarkedets parter og kirken afsluttende med besættelsestiden og tiden derefter. Det er Bjørns hovedpointe, at der successivt er opbygget en bred konsensus om den danske model, velfærdsdemokratiet. Bogen er aktuel forstået som historisk baggrund for den igangværende og måske grundlæggende debat om velfærdsdemokratiet.


Politiken

d. 11. okt. 1998

af

af

Steffen Heiberg

d. 11. okt. 1998


Information

d. 21. okt. 1998

af

af

Thorkild Kjærgaard

d. 21. okt. 1998


Weekendavisen

d. 2. okt. 1998

af

af

Ulrik Høy

d. 2. okt. 1998


Kristeligt dagblad

d. 1. okt. 1998

af

af

Lars Tjalve

d. 1. okt. 1998


Det ny notat

Nr. 897 (1998)

af

af

go

Nr. 897 (1998)


Aktuelt

d. 5. juni 1999

af

af

Kresten Schultz Jørgensen

d. 5. juni 1999


Berlingske tidende

d. 28. aug. 1999

af

af

Mogens Rüdiger

d. 28. aug. 1999