Bøger / faglitteratur / love

Designret : designloven med kommentarer


Anmeldelser (4)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 117, hft. 1/2 (2004)

af

af

Per Jonas Nordell

Årg. 117, hft. 1/2 (2004)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 72, nr. 2 (2003)

af

Årg. 72, nr. 2 (2003)


Arkitekten

Årg. 105, nr. 18 (2003)

af

af

Niels Høyrup

Årg. 105, nr. 18 (2003)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 137, nr. 49 (2003)

af

af

Olaf Eskildsen

Årg. 137, nr. 49 (2003)