Bøger / faglitteratur

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. mar. 2003

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 27. mar. 2003

Der findes efterhånden en del bøger om NLP, denne udmærker sig ved at være skrevet af en dansk terapeut og overvejende have en praktisk indfaldsvinkel til emnet. Titlen er ganske rammende, for det handler i høj grad om at se tilbage og erkende, hvordan barndomsoplevelser har sat sig spor i uhensigtsmæssige følelsesreaktioner og handlemåder i voksenlivet. Bogen virker som et kvalificeret arbejdsredskab til at få gennemført sine ønsker og mål, det være sig i arbejdslivet, privatlivet eller rent personligt, som f.eks. også i Lone Ladefogeds Tanker der slanker (02/26). Teknikkerne består bl.a. i at opstille skemaer/lister over hvad man gerne vil opnå, og den deraf følgende erkendelsesproces giver nærmest opskriften på hvordan det lykkes inkl. sidegevinster - bl.a. eksemplificeret i forfatterens eget projekt: at turde skrive en bog. Der er desuden anvisning på tilfredshedsmålinger og placering af personligt ansvar for forskellige livsforhold. Det er altid en stor opgave at forsøge at udvikle og forbedre sig selv og sine muligheder, men når terapeuten, som her, taler ud fra siderne, virker det som en forholdsvis overkommelig opgave ved hjælp af denne velskrevne og præsentable bog.