Bøger / faglitteratur

Det genetiske menneske : bioetik og menneskesyn


Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. mar. 1997

af

af

Anny Skov Madsen

d. 17. mar. 1997

Genteknologiens udvikling har mere end nogensinde tidligere sat spørgsmålstegn ved, hvad et mennneske er. Er mennesket kun biologi, gener eller findes der stadig fælles etiske (kristne) værdier, der kan bære os igennem de på én gang skræmmende og forjættende muligheder, bioteknologien stiller os i udsigt? Denne udfordring har overlæge dr.med. John-Erik Stig Hansen (Hvidovre Hospital) taget op i en meget læseværdig, debatterende bog, som fokuserer både på den genteknologiske udvikling samt på de politiske, samfundsmæssige og etiske problemer, den samtidig rejser. Netop inddragelsen af de faktuelle oplysninger inden for bl.a. forplantningsteknologi, screening, genterapi kombineret med det særligt menneskelige set i et kristent, humanistisk perspektiv, gør bogen velegnet til at skaffe læseren indsigt i de komplicerede forhold. Den velargumenterede forfatter giver en ny platform til forståelsen af, hvorledes etik og genteknologi kan implementeres i samfundet på en hensigtsmæssig måde. Både fag- og lægfolk kan her ruste sig til en mere kvalificeret debat om ét i dag uafviseligt emne. Kan suppleres med de debatbøger og redegørelser om delemner Det Etiske Råd har udgivet.


Weekendavisen

d. 26. mar. 1997

af

af

Lone Scocozza

d. 26. mar. 1997


Ugeskrift for læger

Årg. 159, nr. 32 (1997)

af

af

Johanne Gaub

Årg. 159, nr. 32 (1997)


Præsteforeningens blad

Årg. 88, nr. 39 (1998)

af

af

Mickey Gjerris

Årg. 88, nr. 39 (1998)


Højskolebladet

Årg. 122, nr. 11 (1997)

af

af

Asger Baunsbak-Jensen

Årg. 122, nr. 11 (1997)


Kristeligt dagblad

d. 25. mar. 1997

af

af

Mikael Holt

d. 25. mar. 1997