Bøger / faglitteratur

Det glemte mytteri


Beskrivelse


I 1953 kom det til omfattende protester og demonstrationer blandt de danske værnepligtige, bl.a. grundet tjenestetidens forlængelse fra 12 til 18 måneder. Dette såkaldte mytteri belyses i bogen med baggrund i afhøringsrapporter, domsreferater, datidens pressedækning og samtaler med de deltagende soldater.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. juli 2004

af

af

Liselotte Henriksen

d. 29. juli 2004

Historien, også danmarkshistorien, er fuld af glemte begivenheder og episoder. Major, cand. phil. Ib Nordby (Hitlers marionetter, 2001, Krigens generaler, 1997, Var vi også med?, 1990) skriver, delvis inspireret af egne oplevelser, om soldatermytterierne i 1953. Årsagen til den folkelige protest mod politikeres og myndigheders manglende omtanke, var en forlængelse af den militære tjenestetid fra 12 til 18 måneder, også for allerede indkaldte værnepligtige, omend kun en del af dem. En protest, der i dag, set i bagklogskabens klare lys, kan betegnes som forståelig. Det førte til spontane demonstrationer, udvandringer fra kaserner i Jylland og på Bornholm, lydighedsnægtelse. Det fik ganske alvorlige konsekvenser i form af lange fængselsstraffe for nogle af de implicerede og førte til en ophidset politisk debat og pressestorm om mulig kommunistisk indblanding. Bogen redegør for sagsforløbet, såvel det faktiske som det retslige efterspil, pressens behandling af sagen og de politiske konsekvenser. En grundig og saglig belysning, som kan være ganske tankevækkende, ikke mindst når man tænker på debatten om nutidens trusler mod nationens sikkerhed.


Kristeligt dagblad

d. 27. nov. 2004

af

af

Aage Trommer

d. 27. nov. 2004


Jyllands-posten

d. 27. aug. 2004

af

af

Gerhardt Eriksen

d. 27. aug. 2004


Sønderjysk månedsskrift

2006, nr. 1

af

af

Bent Vedsted Rønne

2006, nr. 1


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 164 (2005)

af

af

Mogens Nørgaard

Nr. 164 (2005)


Militært tidsskrift

Årg. 133, nr. 4 (2004)

af

af

Michael H. Clemmensen

Årg. 133, nr. 4 (2004)