Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Hvordan kan man udvikle og profitere af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber - PLF. Med anvisninger på fx teamsamarbejde, dataindsamling, mødestrukturer og observationer i klassen samt den efterfølgende reflekterende samtale.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. nov. 2018

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 1. nov. 2018

Hvordan kan man udvikle og profitere af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber - PLF? For lærere og ledere i grundskolen og for studerende og undervisere på læreruddannelsen.

"Det gode PLF" giver først tre gode argumenter for at arbejde med PLF. PLF er ikke en bestemt metode eller struktur, det er snarere en tænkning eller en kultur. Det er fokus på fælles værdier, elevens læring, reflekterende dialoger, deprivatisering af praksis og samarbejde. Et vigtigt omdrejningspunkt for PLF er indsamling og bearbejdning af data. Bogen leverer anvisninger på fx teamsamarbejde, dataindsamling, mødestrukturer og observationer i klassen samt den efterfølgende reflekterende samtale. Der indføres og henvises til andre samarbejdsmetoder som fx lektionsstudier, SOLO og mikroundervisning. Redskaber til bogen kan hentes på forlagets hjemmeside.

En meget anvendelig bog, som peger på, at PLF ikke blot er at indføre en ny form for møder, men en helt ny kultur. Der arbejdes med PLF på mange skoler og i mange kommuner. Denne bog udmærker sig ved at have en meget praksisnær tilgang, og der givers konkrete anvisninger og forklaringer, som umiddelbart kan anvendes. Sproget er lettilgængeligt og layoutet overskueligt og inspirerende.

I samme serie findes også fx Det gode tankesætLektionsstudiebogen. Vil man blive klogere på fx lektionsstudier kan man læse LektionsstudiebogenI samme serie findes også fx Det gode tankesæt. Vil man blive klogere på fx lektionsstudier kan man læse .