Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner : erfaringer fra seks skoler med stærk praksis