Bøger / faglitteratur / bibliografier

Det hvide snit : psykokirurgi og dansk psykiatri 1922-1983


Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. okt. 2010

af

af

Jette Landberg

d. 11. okt. 2010

For interesserede i psykiatriens historie og hermed også i et stykke samfundshistorie. Henvender sig både til fagfolk, alment interesserede, studerende fra de ældste gymnasieklasser og opefter. Bogen er en stor mundfuld, men ikke svær at læse.

Forfatteren beskriver statens sindssygevæsen fra 1922-1983. Første del er om hospitalernes udvikling og forskellige behandlingsformer som malariabehandling og elektrochok. I 2. del koncentrerer forfatteren sig hovedsageligt om lobotomien eller det hvide snit, hvor man borer huller i kraniet og overskærer nervebaner. I 3. del hører vi om tvang og følgevirkninger. Alle kapitler er fulgt op af fyldige litteraturlister, og til slut underbygges afsnittene af statistik og grafer. Det hvide snit blev brugt i udstrakt grad i Danmark sammen med elektrochok indtil psykofarmaka i nogen grad tog over. Vi får her et billede af de forhold og tanker, der lå til grund for denne udvikling. Jesper Vaczy Kragh er ph.d. i medicinhistorie og ansat ved Medicinsk Museion.

Forfatteren har redigeret Psykiatriens historie i Danmark, 2008 og bidraget med flere afsnit. Den tegner historien tilbage til 1600 og op til nutiden, men nævner kun lobotomien ganske kort. Iøvrigt findes der ikke andet nyere værk om denne kontroversielle behandlingsform.

Et vægtigt værk, der foruden at give et indblik i en behandlingsform, der nød stor respekt langt op i sidste århundrede og blev anset for at have stort potentiale, også tegner et billede af samfundets syn på patienterne.


Politiken

d. 15. dec. 2010

af

af

Christian Graugaard

d. 15. dec. 2010


Sind bladet

Årg. 40, nr. 1 (2011)

af

af

Jesper Steen Andersen

Årg. 40, nr. 1 (2011)


Social kritik

Årg. 23, nr. 126 (2011)

af

af

Karen Ellen Spannow

Årg. 23, nr. 126 (2011)


Weekendavisen

d. 10. dec. 2010

af

af

Ulrik Langen

d. 10. dec. 2010


Dansk medicinhistorisk årbog

2011

af

af

Per Vestergaard

2011