Bøger / faglitteratur

Det kommende fællesskab


Beskrivelse


Originalt filosofisk værk om et muligt kommende fællesskab, som bryder med sammenknytningen af den enkelte og ejendommen samt individualismens "enhver er sin egen lykkes smed". For videregående filosofisk interesserede.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. okt. 2021

af

af

Thomas Ry Andersen

d. 29. okt. 2021

Originalt filosofisk værk om et muligt kommende fællesskab, som bryder med sammenknytningen af den enkelte og ejendommen samt individualismens "enhver er sin egen lykkes smed". For videregående filosofisk interesserede.

Giorgio Agamben (f. 1942) er en af vor tids vigtigste tænkere, bl.a. kendt for hovedværket "Homo sacer", hvor bind 1, : den suveræne magt og det nøgne liv, findes på dansk. I "Det kommende fællesskab" undersøger han den vestlige idéhistorie for at bryde med forestillingen om, at fællesskab må basere sig på bestemte identiteter eller egenskaber, der ligger inden for det universelle og det partikulære. Agamben vender i stedet blikket mod alternative idéer og forestillinger om fællesskab og giver derved et svar på bl.a. Platon, Spinoza, Wittgenstein, Heidegger og Blanchot, ligesom han også forholder sig til den jødisk-kristne tradition og Walter Benjamins messianske tanker. Oversættelse, noter og efterord ved Carsten Juhl.

Komplekst værk, der fragmentarisk forholder sig til spørgsmål om bl.a. sprog, kultur og kapitalisme i forsøget på at nå frem til en ny form for ontologi og væren i verden. Med flere poetisk formulerede pointer, fx: "Den kommende væren er en vilkårlig væren".

FællesskabsfølelserCommunitas : kunst, politik, filosofi er en akademisk antologi om fællesskabets vilkår. Roberto Esposito søger også en ny tilgang til og forståelse af fællesskabet i Communitas : fællesskabets oprindelse og skæbneFællesskabsfølelser : kunst, politik, filosofi er en akademisk antologi om fællesskabets vilkår. Roberto Esposito søger også en ny tilgang til og forståelse af fællesskabet i : fællesskabets oprindelse og skæbne.


Information

d. 30. okt. 2021

af

af

Steen Nepper Larsen

d. 30. okt. 2021



Informationer og udgaver