Bøger / faglitteratur til børn

Det kommunistiske manifest


Beskrivelse


Forenklet og bearbejdet udgave af det kommunistiske manifest.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Niels H. Kristiansen

d. 18. dec. 2018

Teksten til denne udgave af Manifestet incl. noter og forord af forf. til tidlige tyske og russiske udgaver er hentet fra Marx/Engels: Udvalgte Skrifter bd. 1 1952 (optrykt 1976), der igen erbaseret på den russiske 1948-udgave. Eneste afvigelse, så vidt ]eg kan se, er her som i forlaget Tidens udgave (der også medtager forordene), at en note, hvor Engels definerer begrebet bourgeoisi,er udeladt. Selve Manifestet findes på dansk også i Marx: Økonomi og politik, 1962 m.fl. oplag; samme oversættelse, men uden forordene og med egne noter. Endvidere findes en luksusudgave med TrierMørch-illustrationer (samme oversættelse) og en såkaldt tegneserieudgave. Forlaget Tidens udgave ,der er kommet i mange oplag og formentlig findes på de fleste biblioteker, er småt og kedeligttrykt. Denne udg. har en god læselig typografi, hvad der kan motivere udskiftning/supplering. Efterskriften af Preben Møller Hansen og Herluf Bidstrup illustrationer berettiger i sig selv ikke tilanskaffelse.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Arne Olesen (skole)

d. 18. dec. 2018

» . . . denne bog adskiller sig fra de øvrige ved at gengive teksten på et nutidigt dansk, der er nemt at læse. Enkelte historiske afsnit, der var aktuelle i midten af 1800-tallet, er gengiveti referat«, skriver forlaget. Og T.W. hævder i forordet at bygge på dels originaltekst, dels flere danske oversættelser. Sammenholdt med teksten i Karl Marx og Friedrich Engels: Udvalgte skrifter,bind 1 (Tiden 1952) viser det sig imidlertid, at der er tale om en med undtagelser ordret overtagelse af denne tekst. Enkelte ord er byttet ud, et par sætninger flytte om, og de skete beskæringerer (borset fra afsnit 3) få og ville ikke have fyldt meget mere end referatet gør nu. Imidlertid er T.W.'s spredte forsøg på modernisering af sproget langt fra vellykkede. Det er ofte blevet mindreprægnant og flere steder upræcist. De skete beskæringer er ikke indlysende, det gælder f.eks. afsnittene om »kvindefællesskabet« og om nødvendige indgreb for at ændre produktionsforholdene. Dettredje afsnit omkommunistisk og socialistisk litteratur kunne derimod være udeladt, da det er en polemik mod politiske holdninger i 1840'erne og for de allerfleste uforståeligt uden noter. Detsavner bogen helt! Den har ill. som tildels eksemplificerer teksten. Det er en anvendelig udgave - men den er på ingen måde nyskabende ej heller meget mere tilgængelig end den udgave, den har låntdet meste fra. NB. Til folkeskolen er der brug for en rigtig bearbejdet udgave!.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Hanne Olsen (børn)

d. 18. dec. 2018

Det kommunistiske manifest, marxismens berømte og udbredte klassiker, velkendt for dets analyse af det kapitalistiske samfund, dets opstillen af et program for arbejderklassens kamp, og detsanalyse af historien som klassekampens historie, trænger nok med sine ca. 130 år bag sig til en sproglig fornyelse, hvis det skal kunne læses og forstås af større børn og unge i dag. I denne udgaveer sproget blevet fornyet, således at det er blevet meget lettere at læse, samtidig med at den særlige sprogtone er blevet bevaret. Forordet er udeladt og enkelte afsnit, det gælder især dehistoriske, bliver gengivet i referat for en stor del, således at teksten er ret forkortet, mens berømte, klassiske sætninger er bibeholdt. Der er gjort meget ud af at gøre trykket pænt ogindbydende, teksten er ledsaget af mange samtidige illustrationer, mens nutidige fotos aktualiserer teksten. I denne form henvender manifestet sig til børnebibliotekets ældste lånere og bør ogsåanskaffes til ungdoms- ogvoksenafdeling til selvstudium og undervisningsbrug.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 18. dec. 2018

Det kommunistiske Manifest udkom 1. gang i 1848 og er udkommet i adskillige udgaver og med forskellige motiver siden da. Nu står det sikkert og samler støv på mange af vore biblioteker, og mankan spørge hvorfor så udgive det igen? Forlaget har imidlertid været så fornuftig at udgive det med et meget fyldigt forord af Gert Petersen, og alene det berettiger udgivelsen. GP beskriver på 17s. enkelt og overbevisende om, hvorfor Manifestet også har sin berettigelse i dag. Ikke alene som historisk dokument, men også som et skrift med bud til nutid og fremtid. Et agitatorisk skrift, somrummer visioner og gennemslagskraft, som også kan bruges i dag. Imidlertid også et skrift, som ikke skal læses som en bibel, og som rummer svagheder, fejl og uopfyldte profetier, som skal inddragesi læsningen. Udover Manifestet rummer bogen et tillæg med 4 andre Marx-tekster: Kritikken af religionen, Arbejdets fremmedgørelse, Teser og Feuerbach og Samfundsstudiets ledetråd. Afslutningsvisnoter tilteksten. Udkommer i forlagets nye serie Redaktion Filosofi.


Land & folk

d. 13. sep. 1983

af

af

Allan Fridericia

d. 13. sep. 1983


Lands-avisen Aktuelt

d. 16. feb. 1979

af

d. 16. feb. 1979


Land & folk

d. 18. jan. 1979

af

af

GL

d. 18. jan. 1979


Jyllands-posten

d. 7. dec. 1993

af

af

Bent Jensen

d. 7. dec. 1993


Politiken

d. 27. nov. 1993

af

af

Ole Thyssen

d. 27. nov. 1993