Bøger / faglitteratur / bibliografier

Det kooperative alternativ : arbejderkooperationen i Danmark 1852-2012


Beskrivelse


Om de internationale ideer, der lå til grund for at etablere kooperative brugsforeninger og produktionsvirksomheder i Danmark. Med fokus på det brede spektrum af kooperative initiativer, diskussionerne inden for og uden for arbejderbevægelsen og om de forandringer, kooperationen har gennemgået fra den spæde start i 1850'erne og frem til i dag.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. nov. 2012

af

af

Jytte Bræmer

d. 7. nov. 2012

Til den historisk interesserede dansker, der ønsker at gå et spadestik dybere end det almindeligt populærhistoriske niveau.

Det er et flot og meget gennemarbejdet værk om den kooperative bevægelse i Danmark. En bevægelse, der med inspiration fra udlandet, havde som formål at skaffe billige fødevarer til den almindelige forbruger. En kollektiv måde at drive erhvervsvirksomhed og detailhandel på, som i starten manifesterede sig i form af fællesbagerier, bryggerier, forbrugsforeninger, men som gennem årene også fik udtryk i fælles håndværksvirksomheder, bankforretning, forsikringsselskaber og boligforeninger. Byernes svar på landets andelsbevægelse. Bogen går i dybden og bygger på et kæmpestort kildemateriale. Man kommer omkring markante personer i bevægelsen, forholdet til Socialdemokratiet gennem årene, og der fortælles om lokale virksomheder rundt om i landet, der har markeret sig og været en vigtig faktor i den pågældende bys erhvervshistorie. Bogen bæres udover indholdet desuden af et smukt layout og righoldigt billedmateriale. Stikordsregister og engelsk resumé.

Der findes mange jubilæumsskrifter og småtryk om enkeltvirksomheder, men det er den første samlede beskrivelse af den kooperative bevægelse.

En historisk fremstilling af kooperative initiativer i Danmark fra starten af 1850'erne frem til i dag.


Jyllands-posten

d. 12. jan. 2013

af

af

Henrik Jensen

d. 12. jan. 2013


Weekendavisen

d. 21. dec. 2012

af

af

Arne Hardis

d. 21. dec. 2012