Bøger / faglitteratur / disputatser

Det lejedes værdi


Beskrivelse


"Få overblik over den nye lejelovs regler om fastsættelse af det lejedes værdi. Reglerne om huslejefastsættelse og -regulering er meget komplekse og kan være vanskelige at håndtere. Dette gælder både materielt, processuelt og i samspil med andre regler. Denne fremstilling tilbyder overblik – opdateret i forhold til den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2022 – over regelområdet, herunder bl.a. en redegørelse for, hvilke regler der er gældende for lejens fastsættelse ved udlejning af beboelseslejemål i såvel store huse som »småhuse« samt ved udlejning af ejerlejligheder og andelsboliger. Reglerne er relevante for alle professionelle boligudlejere såvel som andre, der beskæftiger sig med udlejning og ønsker et mere dybdegående kendskab til reglerne, herunder f.eks. udlejere, der vil udleje deres beboelseslejemål som »gennemgribende moderniserede« efter reglerne om det lejedes værdi. Bogen kombinerer et videnskabeligt tilsnit med praktisk anvendelighed og gennemgår herigennem også huslejenævns og domstoles behandling af tvister om lejens størrelse – bl.a. andet kravene til bevisførelsen, når størrelsen af det lejedes værdi skal dokumenteres. Nyt i 5. udgave: Denne nye udgave udkommer hovedsageligt i anledning af, at der den 1. juli 2022 trådte en ny lejelov i kraft. I forhold til 4. udgave fra 2018 er bogen – udover nye paragraffer – også opdateret med ny teori og retspraksis. Nyt materiale er medtaget indtil 15. august 2022. Målgruppe: Bogen henvender sig til advokater, lejere, ejendomsadministratorer, medarbejdere i huslejenævnssekretariaterne og andre, der arbejder med lejeret og huslejefastsættelse. Om forfatteren: Jakob Juul-Sandberg er advokat, ph.d. og ansat hos Focus Advokater i Odense. Han har forsket og undervist i lejeret gennem en lang årrække og er også forfatter til en række andre videnskabelige publikationer om lejeretlige emner. Forfatteren har været formand for huslejenævnet i Randers kommune og er i dag bl.a. lægdommer ved boligretten.".

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 142], nr. 8 (2008)

af

af

Nis Jul Clausen

[Årg. 142], nr. 8 (2008)