Bøger / faglitteratur

Det magiske menneske


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. dec. 2004

af

af

Claus Bundgaard

d. 22. dec. 2004

I 3. del af sin stort anlagte tetralogi om åndelig udvikling i teosofisk belysning, beskæftiger forfatteren sig med de mange forskellige udviklingsveje og -former, som det enkelte individ skal gennemgå. Han sammenligner hele den guddommelige plan med opførelsen af et musikværk, hvor hver enkelt har sin specielle rolle at spille i den store orkestrering. At gennemspille denne rolle til fuldkommenhed kalder forfatteren for magi. I forlængelse af hans tidligere bog Stjernemennesker og englemennesker, 1996 understreges det, at udviklingen eller musikopførelsen ikke bare foregår på det jordiske plan. Bogen indledes således med en redigeret afskrift af en række seancer, som det åndeligt begavede medium og forfatterens kone, Yvonne Wassini, har holdt omkring de mange forskellige identiteter et individ kan antage. Seancerne forløber som spørgsmål via mediet til en åndelig øvrighed, hvor en del af svarene dog strander på, at der er ting og sammenhænge, vi ikke må vide, fordi det ville forstyrre os i vores nuværende liv. Som størstedelen af forfatterskabet er det en bog for den absolut teosofisk velfunderede læser.