Bøger / faglitteratur

Det skjulte klassesamfund


Beskrivelse


Inspireret af Bourdieus ideer om social differentiering og med byen Aalborg som eksempel undersøger forfatterne hvordan klassesamfundet og klasseidentitet har betydning i danskernes hverdag og hvordan den enkelte kommunikerer sit klassemæssige tilhørsforhold via f.eks. livsstil, forbrug og holdninger.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. okt. 2012

af

af

Søren Brunbech

d. 23. okt. 2012

I form og indhold retter bogen sig primært mod universitetsstuderende og forskere i samfundsfag.

Bogen opsummerer resultater og teorigrundlag for et forskningsprojekt, der har været gennemført på Aalborg Universitet siden 2003 under overskriften "Social differentiering i nutidige samfund: Et studie af Aalborg". Formålet har været at undersøge og forklare hvilken betydning klasse har i det nuværende samfund. Med Aalborg som case afdækker projektet skjulte strukturer og forskelle som er væsentlige for den enkeltes livsbetingelser og muligheder, og konkluderer at klassesamfundet fortsat lever i bedste velgående. Der redegøres for projektet teoretiske udgangspunkt, der bl.a. er sociologens Bourdieus klasseforståelse og forestillinger om sociale rum og livsstilsrum, og for metoden, der har været omfattende empiriske studier i form af spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews med borgere i Aalborg.

Jørgen Goul Andersen undersøger i Over-Danmark og under-Danmark, 2003 også den sociale ulighed. I Prieur og Sestoft Pierre Bourdieu - en introduktion, 2006 finder man en omtale af teorierne om sociale rum og livsstilenes rum.

Det er en veldisponeret og spændende afrapportering af et omfattende forskningsprojekt, der med Aalborg som case, kan påvise at klasser og sociale skel stadig har betydning i vort moderne lighedssamfund.


Weekendavisen

d. 2. nov. 2012

af

af

Frede Vestergaard

d. 2. nov. 2012


Social kritik

Årg. 25, nr. 134 (2013)

af

af

Knud Vilby

Årg. 25, nr. 134 (2013)