Bøger / faglitteratur

Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Recovery har gjort det tydeligt, at sociale omstændigheder og relationelle forhold kan være afgørende for en bedre livskvalitet for selv mangeårige psykiatriske patienter. På den baggrund giver et hold af danske, svenske og norske fagfolk et bud på den betydning, som professionelt socialt arbejde inden for socialpsykiatrien, har for mennesker med sindslidelse. Blandt de tilgange, der tages op, er psykosocial behandling, Åben Dialog, netværksmøder, anerkendelse, udviklingsstøttende relationer og social responsivitet. Emnerne i bogen rækker ud over en snæver professionshorisont med bidrag om religion, socialitet og sindslidelse, penges betydning for brud med ensomhed, flerkulturelt gæstebud og etniske minoriteter som omdrejningspunkt for social anerkendelse, medarbejdere i socialpsykiatrien med brugerbaggrund, personligt ombud med mere. "Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse" henvender sig til socialpædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter og sosu'er, men er ikke en håndfast metodebog. Det gennemgående er betoningen af personlig faglighed og professionel dømmekraft, hvor brugeren/borgeren med brug for hjælp altid sættes før metoden. "Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse" er en stærkt revideret og omarbejdet udgave af "Invitation til socialpsykiatri", der første gang udkom i 2008.

Anmeldelser (4)


Sygeplejersken

Årg. 115, nr. 6 (2015)

af

af

Sonja Bech

Årg. 115, nr. 6 (2015)