Bøger / faglitteratur til børn

Det Sydfynske Øhav


Beskrivelse


Gennem helsides fotos og kort faktuel tekst beskrives 13 øer i Det Sydfynske Øhav. Om deres størrelse, historie, naturforhold m.m.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. juli 2014

af

af

Lisbeth Thue Hansen

d. 22. juli 2014

Bogen hører til forlagets fagserie Danmark rundt. Til faglig læsetræning. Fra 2. klasse.

Bogen giver læseren et lille indblik i 13 af de beboede øer i det sydfynske øhav. Efter et kort over øhavet bliver hver af de 13 øer beskrevet på hvert sit opslag med en brødtekst på 6-9 linjer. I tekstens omfang er der ikke skelnet til øens størrelse. Der er brugt flere faglige begreber, der kræver forklaringer, men de mangler desværre. Ikke alle i målgruppen kender begreber som: odde, rev, dige, stormflod, og hvad betyder det, at popler bliver stynet? Det kræver en voksen ved barnets siden. På hvert opslag er en generel faktaboks, der viser øens størrelse, befolkningstal, hvilken by færgen sejler fra og sejltid, hvad beboerne kaldes, samt om der er skolegang på øen - et lidt tilfældigt indhold. Bogen har mange fine (tilfældigt valgte) fotos, der er forsynet med billedtekster. Målgruppen er begynderlæsere, der skal opleve, at fotos understøtter, hvad de læser om. Der er mange flotte luftfotos, der giver et overblik. Desværre er der en fejl på siden om Langeland, hvor et forkert foto er indsat, og brød- og faktatekst er placeret på en al for urolig baggrund. Bogen er ikke læsepædagogisk tilrettelagt.

Bogen ligner i layout de øvrige i serien.

Fagbog, hvor der ikke er tænkt selvstændig faglig læsning, og hvor teksten ikke nødvendigvis gør barnet dygtigere ift. nye faglige mål. Dertil mangler en forklarende ordliste.Informationer og udgaver