Bøger / faglitteratur

Det ved vi om betydningen af kvalitet i dagtilbud


Beskrivelse


På baggrund af viden om høj henholdsvis lav kvalitet i daginstitutioner, fremhæves hensigtsmæssige pædagogiske praksisser i dagtilbud, og der sættes fokus på den potentielt forebyggende betydning, som et dagtilbud af høj kvalitet kan have for børns udvikling og psykiske helbred.