Bøger / faglitteratur

Det ved vi om gode relationer i dagtilbud


Beskrivelse


Giver inspiration til at arbejde målrettet med at forbedre relationer i dagtilbud, da børns relationer til pædagoger og til de andre børn i et dagtilbud er afgørende for deres trivsel, udvikling og læring.