Bøger / faglitteratur

Det ved vi om gode rutinesituationer i dagtilbud


Beskrivelse


Om hvordan personalet i dagtilbud kan understøtte barnets emotionelle, sproglige og sociale udvikling i rutinesituationer som måltider, påklædning og bleskift.