Bøger / faglitteratur

Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD


Beskrivelse


Om myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD, belyst ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler.

Informationer og udgaver