Bøger / faglitteratur

Dialog : realistiske ambitioner for folkeskolen


Beskrivelse


Om dialogisk undervisning i folkeskolen med gennemgang af DIALOG-modellen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. sep. 2017

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 13. sep. 2017

"Den danske folkeskoles undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre" konkluderer Per Fibæk Laursen. Ved sin DIALOG-model viser han, hvordan skolen stadig kan udvikle god undervisning, der bygger på danske skoletraditioner. For skolefolk, såvel som politikere.

Per Fibæk argumenterer for, hvorfor store tiltag og skolereformer sjældent har den store effekt i lande som Danmark. Mange af de kendte tiltag stammer fra lande, hvor undervisningen i forvejen var af ringe karakter. Han anvender bilens bremser som metafor. Nye bremser i en bil uden bremser virker, mens effekten af nye bremser i en bil med velfungerende bremser har ringe effekt. Skolen skal holde fast i sin tradition for dialogisk undervisning, der trækker tråde til både Grundtvig, Hal Kock, Holger Henriksen og den norske Olga Dysthe. Med sin DIALOG-model: Dialog, Indhold, Aktivering, Læringsorientering, Organisering, Gennemskuelighed, giver han et bud på, hvad god undervisning er. En afsluttende pointe er håbet om, at fremtidige reformer vil tage udgangspunkt i erfaring og forskning fremfor fx timetal og skolestruktur.

Positivt med en bog, der sætter så stor lid til lærerne. Skolen skal selvfølgelig altid blive bedre, men Fibæks understregning af, at man skal passe på ikke at forveksle form og metode med indhold og dannelse, er vigtig.

I samme kontekst kan læses Dannelse.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. nov. 2017

af

af

Sten Larsen

d. 13. nov. 2017