Bøger / faglitteratur / filosofiske skrifter

Dialoger : Hippias Maior, Euthydemos, Euthyfron


Beskrivelse


Tre mindre dialoger, der har det til fælles, at Sokrates (469 f.Kr.-399 f.Kr.) er i clinch med sofister, oldtidens svar på vor tids spindoktorer: her bliver der snakket udenom og leveret snydeargumenter i ét væk, og dét med Sokrates som den oplyste, rationelle borger, der insisterer på det gode argument - den sunde fornuft.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. apr. 2008

af

af

Kirsten Katholm

d. 28. apr. 2008

Til undervisningsbrug og for læsere med interesse for filosofi og oldtidshistorie.

I denne nyoversættelse fra oldgræsk ved klassisk filolog Niels Henningsen er samlet tre af Platons (427-347 f.Kr) mindre dialoger. Platons mange værker er næsten udelukkende dialoger, der er dramatiserede filosofiske samtaler som regel med Sokrates som hovedperson. I denne samling er den første dialog "Hippias Maior" i hvilken Sokrates og Hippias drøfter "det fine". Næste dialog har titlen "Euthydemos", hvor hovedspørgsmålet som Sokrates diskuterer er "visdom". I den sidste dialog "Euthyfron" mellem Sokrates og Euthyfron er emnet "fromhed". I den fyldige indledning og i de mange noter af Niels Henningsen belyses og analyseres de filosofiske begreber og historiske personer, der indgår i teksterne. Desuden findes en liste over henvisninger til primærlitteratur i dansk oversættelse og sekundærlitteratur, der kan anbefales.

Platons værker udkom på dansk 1932-41 ved Carsten Høeg og Hans Ræder og er udgivet i flere genoptryk. Denne nyoversættelse er udgivet i serien Redaktion Filosofi fra Det lille Forlag. Dialogerne er oversat fra græsk på grundlag af tekstkritiske udgaver i Oxford classical texts.

En væsentlig nyudgivelse og en inspirende filosofisk bog. For at få det fulde udbytte kræves enten et stort forkundskab eller et grundigt studium af dialogerne.


Weekendavisen

d. 22. aug. 2008

af

af

Lars Bonnevie

d. 22. aug. 2008


Sfinx

Årg. 31, nr. 4 (2008)

af

af

Erik Ostenfeld

Årg. 31, nr. 4 (2008)Informationer og udgaver