Bøger / faglitteratur

Didaktikhåndbogen : teorier og temaer


Beskrivelse


Didaktikhåndbogen er en fuldendt lærebog i didaktik, der omfatter didaktikkens historie, teorier og virkeområder. Bogen er struktureret i to dele: A: "Didaktiske teorier", der udreder didaktiske retninger og traditioner, som de har udfoldet sig i den angelsaksiske verden, den kontinentale verden og i Danmark. B: "Didaktisk belysning af temaer", der gennem en lang række temaer kontekstualiserer didaktiske teorier og kategorier inden for de virkeområder, som didaktikeren typisk møder i sin praksis. Didaktikhåndbogen præsenterer således det vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at skabe og reflektere over sin praksis. Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab og følgesvend gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.

Anmeldelser (2)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 15. mar. 2017

af

af

Kirsten Krogh-Jespersen

d. 15. mar. 2017


Dansk pædagogisk tidsskrift

2018, nr. 1

af

af

Bodil Christensen (f. 1957-10-08)

2018, nr. 1Informationer og udgaver