Bøger / faglitteratur

Didaktisk design, digitale læreprocesser


Beskrivelse


Om didaktisk tænkning og praksis der understøtter differentieret undervisning og elevers egen digitale produktion.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. aug. 2014

af

af

Hans-Christian Uth

d. 15. aug. 2014

Bogen kan anvendes af lærerstuderende og af praktiserende lærere, som ønsker at arbejde bevidst med design af digitale læreprocesser - særligt i skolestarten.

Bogens grundlag er to forskningsprojekter, som beskrives i et indledningskapitel. Herefter redegøres for begreberne "didaktisk design" og "rammedesign". De efterfølgende kapitler beskriver forskellige anvendelser af designede digitale læreprocesser inden for dansk, matematik og tværfaglige områder på 1.-3. klassetrin. Bogen afsluttes med kapitler om evaluering, digital dannelse og lærer- og elevroller i en digitaliseret skole. Alle afsnit rummer case-beskrivelser, figurer, oversigter og illustrationer - sidstnævnte af temmelig ringe kvalitet. Fremstillingen er praksisnær men også præget af akademisk fagsprog og fagreferencer. Bogen rummer detaljeret indholdsfortegnelse og omfattende international litteraturliste.

Om digitale læreprocesser og læringsdesign har vi fra 2012 Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv og fra 2010 Undervisningens nye sammenhænge og Den digitale skole.

Forskningsbaseret fremstilling af mulighederne for at understøtte elevers digitale egenproduktion.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 17. okt. 2014

af

af

Kenneth Hansen

d. 17. okt. 2014


Læsepædagogen

Årg. 63, nr. 1 (2015)

af

af

Lotte Bolø

Årg. 63, nr. 1 (2015)