Bøger / faglitteratur

Digital didaktik : teorier og redskaber


Beskrivelse


Teorier om digital dannelse og læringsperspektiver og konkrete eksempler på digitalisering af didaktiske læringsredskaber. Med tjekliste til vurdering af digitale læremidler og til elevers evaluering af egne digitale produktioner.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. mar. 2016

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 21. mar. 2016

Hvordan kan vi vurdere digitale læremidler til brug i grundskolen? Med eksempler fra de tre største udbydere gives et bud på, hvilke spørgsmål man kan stille. For lærerstuderende og andre interesserede i skolens digitale didaktik.

"Digital didaktik" diskuterer de overvejelser, man skal gøre sig for at få de nye læremidler til at harmonere med et dannelsessyn, der kan fremme skolens formål. Først et historisk vue fra web 1.0 til fremtidens web 4.0. Senere diskuteres hvilke færdigheder og kompetencer, der er vigtige i det 21. århundrede. Siden undersøges hvilke dannelsessyn, der kan spores i læremidlerne. Didaktisk design, graden af interaktivitet og brugen af multimodalitet behandles i de sidste kapitler. Fagudtryk defineres undervejs i faktabokse. Eksempler fra Clio, Gyldendal og Alinea vises undervejs som screenshots. Efter hvert kapitel lægger refleksionsspørgsmål op til diskussion. Til slut findes en tjekliste.

Giver et godt bud på, hvordan man med bestemte faglige begreber kan få et fælles udgangspunkt, når man skal vurdere digitale læremidler. Teoridelen i bogen suppleres med konkrete eksempler, som gør bogen overskuelig og tilgængelig.

I Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidlerBrug it i undervisningen! og i Brug it i undervisningen! diskuteres også kriterier og kvaliteter i forbindelse med digitale læremidlerI Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler og i diskuteres også kriterier og kvaliteter i forbindelse med digitale læremidler.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 25. maj 2016

af

af

Johan Jacobsen

d. 25. maj 2016


Dansk pædagogisk tidsskrift

2016, nr. 4

af

af

Bodil Christensen

2016, nr. 4