Bøger / faglitteratur / lærebøger

Digital kultur - på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)


Beskrivelse


Grundbog til faget "Digital kultur". Teori og ideer til hvordan man kan forholde sig til og arbejde med digital kultur i daginstitutioner.