Bøger / faglitteratur

Digital native : hvordan unge finder sig selv på Facebook


Beskrivelse


Forfatteren, som er lærer på en kristen friskole, har bearbejdet sin masterafhandling om unges identitetsarbejde på Facebook og målretter den til andre lærere og folk som vil have en forståelse af hvordan de unges identitet formes i dag.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. feb. 2014

af

af

Camilla Sejerøe

d. 26. feb. 2014

En lille bog i let genkendelig facebook-blå. Bogen retter sig mest til kristne forældre og undervisere/vejledere.

Der er tale om et speciale, der er skrevet om. Sproget er ikke overvældende akademisk, men man kan godt fornemme den akademiske tone. Første del handler om, hvordan unge præsentere sig og former deres personlighed på facebook. De øvrige dele handler om andre dele af ungdomslivet, uddannelse og kærester. Dernæst indfaldsvinkler og anvendt viden, samt akademisk appendiks. Sidste del er overvejende kristen i sin metodik, og bygger i nogen grad på kristen forskning og i høj grad på kristne værdier. Det betyder også, at de unge, han har talt med, og som danner baggrund for undersøgelsen, som oftest har en kristen baggrund.

Kvan udgav i 2013 antologien Digital barndom, der beskæftiger sig med lidt det samme emne, bare uden den kristne vinkling. Den er dog primært rettet mod læreruddannelsen, hvor denne også er rettet mod forældre.

Et kristent værk, der med held omskriver et speciale til noget, de fleste vil kunne forstå. Det kristne indhold begrænser dog anvendelsen noget.