Bøger / faglitteratur

Digitale arbejdsmarkeder : fra jobs til opgaver


Beskrivelse


Hvem henter din mad, gør din lejlighed ren og designer din hjemmeside - og under hvilke løn- og arbejdsvilkår? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i takt med, at digitale arbejdsplatforme vokser frem på det danske arbejdsmarked. Bogen kortlægger udviklingen og analyserer, hvordan aktørerne i platformsøkonomien håndterer at gå fra jobøkonomi til opgaveøkonomi.