Bøger / faglitteratur

Din forræderiske hjerne : hvordan din hjerne snyder og bedrager dig


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Ellen Lind Jensen

2007

Populærvidenskabelig bog om den menneskelige hjernes evne til at opretholde et sympatisk selvbillede, selvom ydre omstændigheder nogen gange fortæller os noget andet. Fremstillingen er på et niveau, så almindelige læsere sagtens vil kunne holde trit, når blot interessen er til stede.

Titlen er en lille smule misvisende, idet hjernen ikke er forræderisk overfor sit eget ego, men "kun" overfor den objektive sandhed. Og hvem sidder inde med den? Forfatteren er forsker ved et australsk universitet og formidler her i populariseret form nogle særlige egenskaber, som den menneskelige hjerne besidder. Nemlig evnen til at bortforklare, bagatellisere og indbilde egoet ting og sager, så selvopfattelsen af et sympatisk, uselvisk, intelligent og følsomt menneske opretholdes. I 8 kapitler med forskelligt fokus påviser hun i en let og munter tone, hvordan vi alle er underlagt en forfængelig, umoralsk, vildledende hjerne.

Der er siden 2000 kommet meget tilgængelig viden om nyeste hjerneforskning, men ikke før med denne vinkel, hvor det er menneskets indbildningskraft om egen identitet, der er i fokus.

Spændende og populær fremstilling af en menneskelig mekanisme, som vi ofte kan iagttage hos andre, i sjældnere tilfælde hos os selv, nemlig hjernens evne til at opretholde et forherligende billede af os selv til gavn for vores eget ego. Underholdende skrevet. Målgruppen er bred, og der vil forventeligt være en vis interesse for bogen.