Bøger / faglitteratur / opbyggelig litteratur

Discipel version Gal 2.20


Beskrivelse


Udfoldning af discipelskabsformuleringens tre led - for mig, i mig og gennem mig - der er udviklet på baggrund af Paulus' ord i Galaterbrevet 2,20.