Bøger / faglitteratur

Diskurs og praksis : teori, metode og analyse


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Del af serien Metoder i samfundsvidenskab og humaniora. ”Diskurs og praksis teori, metode og analyse” fører udviklinger inden for diskursanalyse up to date og præsenterer nyere diskursanalytiske tilgange, som ikke tidligere er blevet introduceret sammenhængende på dansk. Bogen fokuserer især på multimodale tilgange, hvor både sproget og andre udtryksformer (fx billeder, kropssprog og artefakter) behandles analytisk. Desuden præsenterer bogens kapitler forskellige måder, hvorpå forholdet mellem diskurs og praksis kan forstås og analyseres. Det er et krævende arbejde at tilrettelægge og udføre gode diskursanalyser. Ambitionen med ”Diskurs og praksis teori, metode og analyse” er derfor at klæde læseren på til selv at kunne gennemføre faktiske diskursanalyser. Bogen lægger op til en metodisk reflekteret analyse, hvor analyseredskaberne ikke anvendes mekanisk, men involverer selvstændig tænkning og dømmekraft. Bogens forfattere er alle tilknyttet Mattering: Center for Diskurs og Praksis ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Bidragsydere: Ann Starbæk Bager, Malene Charlotte Larsen, Martin Mølholm og Mikael Vetner.