Bøger / faglitteratur

Diskurs : en introduktion


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. okt. 2005

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 17. okt. 2005

Diskursanalyse er det seneste årti blevet et hot tema inden for samfundsvidenskab og humaniora. Begrebet kredser om at alle objekter og handlinger har væsen/mening/betydning, som et produkt af historisk specifikke systemer af regler. Det bruges fx i analyser af sociale aktører, altså til at forstå og fortolke sociale frembragte betydninger. Som sådan anvendt inden for fx antropologi, historie, sociologi, psykoanalyse, sociologi, statskundskab, politik og litteraturvidenskab. Denne bog gennemgår diskursbegrebets forskellige betydninger og anvendelse, også historisk set. Den sætter to hovedsyn op mod hinanden for dernæst at fremlægge forfatterens syn. Det implicerer gennemgang af bl.a. strukturalismen (Saussure), Foucault, Derrida samt to kendte navne inden for diskursteori: Laclau og Mouffe. Bogen er henvendt til akademiske læsere, og kræver da også et betydeligt forhåndskendskab til emneområdet, og filosofi og sprogteori. Forfatteren er fra England og lektor i politisk teori. En nyere introducerende lærebog som denne findes ikke på dansk.


Slagmark

Nr. 49 (2007)

af

af

Hans Henrik Hjermitslev

Nr. 49 (2007)