Bøger / faglitteratur / slægtstavler

Dronning Margrethe IIs forslægt : også de hidtil mindre kendte slægtslinjer! : Dronningens forslægt i 10 generationer tilbage til 1600-tallet


Beskrivelse


Forfatteren fremlægger sine indsamlede oplysninger til dronningens anetavle i 10 generationer (til ane nr. 2047) tilbage til 1600-tallet, med vægten lagt på mindre kendte personer og slægtslinjer.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. okt. 2000

af

af

Liselotte Henriksen

d. 11. okt. 2000

Dronning Margrethes forslægt, dvs. formødre og forfædre, i indtil 10. led, tilbage til 1600-tallet, optegnes i to hovedafsnit: en egentlig skematisk opbygget anetavle, der henviser til et biografisk afsnit, hvor anerne forsynes ikke blot med data, men også med biografiske noter, en kort karakteristik og i nogle tilfælde portrætter. Med dette afsnit bliver bogen ikke blot et genealogisk kildeskrift, men også et opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om medlemmerne af en stor del af de europæiske fyrste- og adelsslægter. Her er såvel velkendte konger og dronninger, som, ikke mindst tyske, men også svenske, engelske, russiske, nederlandske, danske m.fl., småfyrster og høj- og lavadelige gennem fire århundreder. En række tillæg fører aneoversigterne og biografierne yderligere bagud i den danske kongeslægt og dens forgreninger tilbage til det første årtusindeskifte, og andre tillæg giver korte oversigter over europæiske lande, fyrstendømmer, grevskaber mv., adelsslægter og europæiske krige. Kildefortegnelse. Stoffet kan virke uoverskueligt, og man savner henvisninger i personafsnittet, men et personregister gør bogen praktisk anvendelig som biografisk opslagsbog, ikke blot for slægtshistorisk, men også almindeligt historisk interesserede.


Personalhistorisk tidsskrift

2001, nr. 2

af

af

Knud Prange

2001, nr. 2