Bøger / faglitteratur

E-læring på arbejde


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. maj 2004

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 24. maj 2004

Begreberne e-læring og arbejdspladslæring er nye trendord. E-læring dækker læring gennem informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og arbejdspladslæring dækker læring på og via arbejdspladsen, "livslang læring". Denne bog laver en kobling mellem de 2 begreber og betragter dem begge i en bred betydning. Den præsenterer forskning fra projekter fra Danmark, Norge og Sverige og ser også ud over det ganske Europa. Bogen er en antologi med forskellige bidragydere med hver sit perspektiv. Overordnet falder artiklerne i 2 dele, hvor den 1. del giver introduktion til de overordnede begreber, mens 2. del videregiver erfaringer fra et bredt udvalg af cases og problemstillinger. Som det fremgår af beskrivelsen er bogen ikke ligefrem en praktisk indføring i emnet, men en ret akademisk analyse af historien og situationen i forskellige typer af virksomheder. Den hævder at henvende sig til alle, der arbejder med, eller planlægger at engagere sig i computerformidlede læreprocesser i arbejdslivet. Jeg tror dog bogens andet sigte, nemlig at danne baggrund for videre forskning, diskussion og arbejde med e-læring på arbejdspladsen, vil være bogens væsentligste berettigelse.