Bøger / faglitteratur

Edderkoppers yngelpleje


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om hunners adfærd i forbindelse med æglægning, fremstilling og placering af ægspind samt brug af stationære retræter og yngelpleje.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Poul Lerche-Thomsen

d. 18. dec. 2018

Forfatteren er seminarielektor i biologi og har vundet international anerkendelse for sine edderkoppestudier. Skriftet beskæftiger sig med edderkoppers yngelpleje; ægspind, ammespind ogyngleretræter er nøgleord. Edderkoppens anatomi og larvernes udvikling forklares. Forskellige arters omsorg for afkommet beskrives detaljeret. Alle forekommer her i landet. Meget fine billeder,såvel farvefotos som tegninger, smykker næsten hver side, og forklarer teksten. Litteraturliste, fortrinsvis over udenlandske titler. Farvestrålende omslag. Emnet er specielt, men forfatterenkommer rundt om mange arters adfærd på en forståelig måde. Kan anskaffes i samme omfang som forfatterens bredere fremstilling Edderkopper fra 1979, som den minder meget om i udformning, og fintsupplerer.