Bøger / faglitteratur

Effektive møder og dygtig mødeledelse : amatør eller professionel?


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. nov. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 15. nov. 2011

Det ene øjeblik er det den almindelige mødedeltager, bogen adresserer, det næste er det mødelederen, som er modtageren. Men samlet kan siges, at målgruppen er mennesker, der ofte deltager i møder af enhver art.

Bogens budskab er, at der spildes for meget tid på dårligt ledede møder, uforberedte mødedeltagere, der kommer for sent. Møder, hvis formål ikke er klart defineret på forhånd. Dagordener, der ikke levner mulighed for at kunne forberede sig ordentligt, unødvendige møder uden sluttidspunkt. Bogen giver gode råd til såvel mødeledere som den almindelige mødedeltager. Fokus er lidt uskarpt, det ene øjeblik er det mødelederen, der tales til, snart er det mødedeltageren. Det ene øjeblik skrives der i 3. person, hvorefter der pludseligt efter skrives "vi", og der hoppes over i en 1. persons position. Det er almindeligt kendte gode råd, som det er godt at få præciseret, og den skitserer en række forskellige typer af møder og dermed også forskellige formål og forløb. Der er slå- og stavefejl jævnt fordelt gennem bogen. Den er illustreret med mindre farvefotos af forskellige mødesituationer.

Der findes meget litteratur om god mødeledelse og -afholdelse. Krüger: Mødeledelse, 2006 og Ravn: Facilitering : ledelse af møder der skaber værdi og mening, 2011, som begge er fyldigere og mere præcise, og den aktuelle føjer ikke nyt til den eksisterende litteratur.

Bog med gode råd om at opnå bedre og mere effektive møder.