Bøger / faglitteratur / bibliografier

Efter 1864 : krigens følger på kort og langt sigt


Beskrivelse


Om hvordan krigsåret 1864 prægede udviklingen på kort og langt sigt.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. feb. 2016

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 17. feb. 2016

1864 blev et dansk skæbneår på slagmarken, som også betød afgørende ændringer i national og kulturel selvforståelse og udvikling nord og syd for grænsen. For videregående historisk interesserede.

Den tabte krig endte ikke ved Dybbøl, men trak dybe historiske spor både i Danmark, Slesvig og Holsten helt frem til nutiden. Med freden blev Danmark en nationalstat, der skabte en dansk småstatsidentitet, men samtidig lagde grunden til en national genrejsning. For den danske befolkning i Nordslesvig bød årene op til 1920 til gengæld på udkantsstatus i det nye ekspanderende tyske kejserrige. Værket uddyber og analyserer årsagerne til helstatens opløsning 1864 og følgerne mht. udvikling og demografi mv. på begge sider af Kongeåen. Hertil kommer eftertidens fortolkning og fortælling om perioden i historiebøgerne, hos politikere og i sange og litteratur. Bogen er delt i 10 kapitler af forskellige bidragydere.

Et velunderbygget værk med dybtborende analyse og redegørelse for årsager til begivenhederne og udviklingen i kølvandet af 1864. Mange steder fx mht. analyserne af krigens årsager og eftertidens politisk og historiske tolkning af begivenhederne, bringer bogen nyt, ligesom kapitlerne med perioden beskrevet i sange og litteratur er meget detaljerede i deres analyser. Kapitlernes niveau er gennemgående højt og når for en dels vedkommende op på forskerplan.

Udbygger og supplerer: 1864Læren af 1864Det tysk-danske skæbneår 1864, Læren af og Det tysk-danske skæbneår Udbygger og supplerer: 1864, og Det tysk-danske skæbneår 1864Udbygger og supplerer: 1864, Læren af 1864 og .


Weekendavisen

d. 12. feb. 2016

af

af

Rasmus Glenthøj

d. 12. feb. 2016Informationer og udgaver