Bøger / faglitteratur / vejledninger

Efterisolering af etageboliger


Beskrivelse


Denne anvisning behandler efterisolering af etageboliger bygget i perioden 1850-1977. Der gøres rede for de grundlæggende principper for efterisolering og de bygningsfysiske krav til de enkelte bygningsdele. Anvisningen indeholder desuden vejledning i, hvordan efterisolering udføres i henholdsvis ældre muret byggeri med træbjælkelag, nyere muret byggeri med betondæk og sandwichelementbyggeri af beton. De oprindelige konstruktioners udførelse er beskrevet, og der er redegjort for, hvordan bygningsdelene kan efterisoleres, med vægt på at undgå kuldebroer og forebygge fugtskader. Desuden indeholder anvisningen tabeller til vurdering af energibesparelsen ved forskellige forbedringer.